Mörkskogens fantasy

~ vägar till de outforskade markerna ~

Mörkskogens Fantasy ~ vägar till de outforskade markerna ~ är ett samarbete mellan författarna Annah Nozlin, Frida Hallberg, Marija Fischer Odén och Anna Hallander. Till exempel den gemensamma montern A02:51 på Bokmässan i Göteborg. Ses vi där?


Klicka på bilden av respektive författare nedan för att läsa mer.