Mörkskogens fantasy

~ vägar till outforskade marker ~

Mörkskogens Fantasy ~ vägar till outforskade marker ~ är ett samarbete mellan författarna Annah Nozlin, Frida Hallberg, Marija Fischer Odén och Mattias Kuldkepp. Ett exempel är den gemensamma montern A02:51 på Bokmässan 2022 i Göteborg.


Klicka på bilden av respektive författare nedan för att läsa mer.