Mörkskogens fantasy

~ vägar till de outforskade markerna ~

Mörkskogens Fantasy ~ vägar till de outforskade markerna ~ är ett samarbete mellan författarna Annah Nozlin, Frida Hallberg, Marija Fischer Odén och Mattias Kuldkepp. Ett exempel är den gemensamma montern A02:51 på Bokmässan 2022 i Göteborg. Vi har nu glädjen att meddela att samarbetet fortsätter över Bokmässan 2023.


Klicka på bilden av respektive författare nedan för att läsa mer.